2009-07-29

Beaufort 03Découvrez Beaufort 03 : l'art contemporain respire l'air marin sur Culturebox !

Beaufort 03 is een organisatie van vzw Ku(n)st in samenwerking met het PMMK, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende.De opdracht van vzw Ku(n)st bestaat uit het bevorderen en organiseren van culturele activiteiten aan de kust. Haar eerste grote opdracht was Beaufort 01 (= 2003 Beaufort), de eerste editie van de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee, gevolgd door de tweede editie in 2006.De geschiedenis van vzw Ku(n)st gaat terug tot 1996. Naar aanleiding van de tentoonstelling van Ensor tot Delvaux in 1996-1997, die plaats vond in het PMMK en 350.000 bezoekers trok, werd met de toenmalige partners een cultuurfonds opgericht. Dit cultuurfonds bestond toen uit:
de Provincie West-Vlaanderen,
Toerisme Vlaanderen,
Westtoerisme (nu Westtoer),
Stad Oostende
de toenmalige Kredietbank (nu KBC Bank & Verzekering).
Het cultuurfonds bleef na 1997 bestaan en financierde enkele kunsttentoonstellingen in het PMMK en het Museum voor Schone Kunsten te Oostende. Toen in 2001 het idee groeide een groots kunstproject aan de kust op te zetten, bleek het wenselijk het cultuurfonds om te vormen tot een vzw. In december 2001 werd het cultuurfonds van Ensor tot Delvaux opgeheven en vzw Ku(n)st opgericht.Voorzitter is Gunter Pertry, gedeputeerde van cultuur, Provincie West-Vlaanderen. Vzw Ku(n)st bestaat uit twee partners nl. de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende. De dagdagelijkse werking van vzw Ku(n)st wordt gedragen door een
projectsecretariaat, gehuisvest in het Oostendse PMMK.
In 2003 vond de eerste editie plaats van de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee, Beaufort 01 (2003 Beaufort) gevolgd door Beaufort 02 (2006 Beaufort) in 2006; Beaufort 03 ligt opnieuw geheel in handen van vzw Ku(n)st.


Beaufort03 bestaat uit twee delen nl.

Beaufort Inside & Beaufort Outside

Beaufort Inside
Plaats
Kunstmuseum aan zee. Collecties Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende (ex-PMMK) Romestraat 11 – 8400 Oostende

Duur en openingstijden
28.03.2009 – 4.10.2009 Dinsdag – Zondag: 10u – 18u

Beaufort Outside
Uiteraard kan u Beaufort Outside ten alle tijde bezoeken en uw bezoek naar eigen smaak invullen, maar we bieden u graag enkele formules aan, op maat gemaakt...

Periode
28.03.2009 – 4.10.2009

Installaties en beeldhouwwerken in open lucht

Elke kustgemeente heeft een speciaal Beaufort-dagarrangement uitgewerkt.
U kan de brochure hier downloaden.

Website : Beaufort03

FIC123.BE een website met info en cultuur.