2009-07-29

Stephan Vanfleteren in de Botanique


Expo Belgicum Stephan Vanfleteren
door tvbrussel

«Tonen waar de taal tekortschoot. Kijken naar wat niet meer keek. Staren naar het hologige, naar al wat weg is of kwijnt. Stephan Vanfleteren is de fotograaf van het verleden, nee, van het verdwijnen. Hij toont niet zozeer de geschiedenis, maar het verglijden van de tijd. Hij is de fotograaf van het onherroepelijke. Zijn fotografie is een herroepen. Vergeefs, maar troostrijk, wanhopig, maar warm.»

Extract uit «Stefan Vanfleteren, Belgicum», David Van Reybrouck, Lannoo editie

Montrer ce qui est indicible. Regarder ce qui ne regarde plus. Fixer ce qui est cave, évidé, ce qui n’est plus ou ce qui s’étiole. Stephan Vanfleteren est le photographe du passé, non, de la disparition. Il ne montre pas tant l’histoire que la fuite des jours. Photographe de l’irrévocable, sa photographie est une ré-évocation. Vaine, mais réconfortante. Désespérée, mais chaleureuse.»

Extrait de «Stefan Vanfleteren, Belgicum», David Van Reybrouck, éditions Lannoo

Website : Botanique

Website : Stefan Vanfleteren

FIC123.BE een website met info en cultuur.